2019_1_CP02007_01_K62CNTP

2019_1_CP02007_01_K62CNTP

Nội dung khóa học Video Tài liệu
Chương 7. Kiểm Soát Dịch Hại Trong Hoạt động đảm Bảo Chất Lượng Và An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm
Chương 6. Một Số Quy định Của Codex Về Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm
Chương 5. Quy định Pháp Luật Về Chất Lượng Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm
Chương 4. Hoạt động Quản Lý Chất Lượng VSATTP
Chương 4. Hoạt động Quản Lý Chất Lượng VSATTP
Chương 3. Ngộ độc Thực Phẩm Do Tác Nhân Vật Lý
Chương 3. Ngộ độc Thực Phẩm Do Tác Nhân Vật Lý
Chương 1. Ngộ độc Thực Phẩm Do Tác Nhân Sinh Học
Chương 1. Ngộ độc Thực Phẩm Do Tác Nhân Sinh Học
Chương 2. Ngộ độc Thực Phẩm Do Tác Nhân Hóa Học
Chương 2. Ngộ độc Thực Phẩm Do Tác Nhân Hóa Học
C1. Ngộ độc Thực Phẩm Do Tác Nhân Sinh Học
Bài 1.1. Ngộ độc Thực Phẩm Do Vi Khuẩn.
Đăng nhập Đăng ký
  • ThS. Ngô Xuân Dũng Trả lời

    Chào mừng các bạn đến với môn học An toàn thực phẩm! Mọi người có thể up load các bài tiểu luận trong tool báo cáo quá trình nhé. Nhớ ghi đầy đủ nhóm và danh sách thành viên trong nhóm!

  • ;

2019_1_CP02007_01_K62CNTP