Công Nghệ Sau Thu Hoạch

Công Nghệ Sau Thu Hoạch

Nội dung khóa học Video Tài liệu
Bài Mở đầu
Bài Mở đầu - Tầm Quan Trọng Của Công Nghệ Sau Thu Hoạch
Đề Cương Môn Học
Đề Cương Chi Tiết
Chuong 5. Van Chuyen - Phan Phoi - Tieu Thu NS.ppt
Chuong 4. PP Bao Quan SP STH
PP Bao Quan SP STH
Chương 3. Sơ Chế Sản Phầm
Sơ Chế Sản Phẩm
Đăng nhập Đăng ký
    ;

Công Nghệ Sau Thu Hoạch