Công Nghệ Sau Thu Hoạch

Công Nghệ Sau Thu Hoạch

Nội dung khóa học Video Tài liệu
Bài Mở đầu
Bài Mở đầu - Tầm Quan Trọng Của Công Nghệ Sau Thu Hoạch
Chương 1. Yếu Tố ảnh Hưởng Chất Lượng Sản Phẩm Sau Thu Hoạch
Chương 2. Thu Hoạch Sản Phẩm
Chương 2. Thu Hoạch Sản Phẩm
Chương 1
Chương 1. Phần 2. Yếu Tố ảnh Hưởng Sau Thu Hoạch
Chương 1. Phần 1. Yếu Tố ảnh Hưởng Chất Lượng Sản Phẩm Sau Thu Hoạch
Đề Cương Môn Học
Đề Cương Chi Tiết
Chuong 5. Van Chuyen - Phan Phoi - Tieu Thu NS.ppt
Chuong 4. PP Bao Quan SP STH
Chương 3. Sơ Chế Sản Phầm
Sơ Chế Sản Phẩm
Đăng nhập Đăng ký
    ;

Công Nghệ Sau Thu Hoạch