Công Nghệ Sau Thu Hoạch

Công Nghệ Sau Thu Hoạch

Nội dung khóa học Video Tài liệu
Đề Cương Môn Học
Chuong 2. Thu Hoach San Pham
Chuong 5. Van Chuyen - Phan Phoi - Tieu Thu NS.ppt
Van Chuyen - Phan Phoi - Tieu Thu NS
Chuong 4. PP Bao Quan SP STH
PP Bao Quan SP STH
Chương 3. Sơ Chế Sản Phầm
Sơ Chế Sản Phẩm
Đăng nhập Đăng ký
    ;

Công Nghệ Sau Thu Hoạch