Dinh dưỡng học nhóm 01

Dinh dưỡng học nhóm 01

Nội dung khóa học Video Tài liệu
Bài Giảng DD 1
Bài Giảng DD 1
Chương 1. Vai Trò Các Chất Dinh Dưỡng
Chương 2. Tiêu Hóa Và Hấp Thu Chất Dinh Dưỡng
Đăng nhập Đăng ký
  • Nguyễn Sơn Lâm Trả lời

    Cô giảng bài và chỉ bảo sinh viên rất tận tình ạ, cả lớp rất muốn học thêm các môn khác mà cô dạy ạ

  • ;

Dinh dưỡng học nhóm 01