Giáo Dục Và Truyền Thông Môi Trường Nhóm 3

Giáo Dục Và Truyền Thông Môi Trường Nhóm 3

Nội dung khóa học Video Tài liệu
Ôn Tập Giáo Dục Và Truyền Thông
Ôn Tập Giáo Dục Và Truyền Thông
Chương 5: Xây Dựng Chiến Lược Truyền Thông
Xây Dựng Chiến Lược Truyền Thông
Chương 4: Một Số Kỹ Năng Truyền Thông
Một Số Kỹ Năng Truyền Thông
Chương 3: Các Kênh Truyền Thông
Các Kênh Truyền Thông Môi Trường Chủ Yếu
Các Kênh Truyền Thông Môi Trường Chủ Yếu
Chương 1
Các Vấn đề Chung Về GD Và TTMT
MTCN_Chương 1
Chương 1: Một Số Khái Niệm Chung (MTCN)
Chương 2
Các Nội Dung Chủ Yếu Trong Giáo Dục Và TT Môi Trường
Đăng nhập Đăng ký
  • Nguyễn Khắc Hùng Trả lời

    Thưa cô, em không truy cập được vào phần tài liệu cô có thể update phần download được không ạ.

  • ;

Giáo Dục Và Truyền Thông Môi Trường Nhóm 3