Giáo Dục Và Truyền Thông Môi Trường Nhóm 4

Giáo Dục Và Truyền Thông Môi Trường Nhóm 4

Nội dung khóa học Video Tài liệu
Ôn Tập Giáo Dục Và Truyền Thông
Ôn Tập Giáo Dục Và Truyền Thông
Ôn Tập
Giáo Dục Và Truyền Thông Môi Trường
Ôn Tập Môi Trường Và Con Người
Chương 5: Xây Dựng Chiến Lược Truyền Thông
Xây Dựng Chiến Lược Truyền Thông
Chương 4: Một Số Kỹ Năng Truyền Thông
Một Số Kỹ Năng Truyền Thông
Chương 3: Các Kênh Truyền Thông
Các Kênh Truyền Thông Môi Trường Chủ Yếu
Các Kênh Truyền Thông Môi Trường Chủ Yếu
Chương 1
Các Vấn đề Chung Về GD Và TTMT
Chương 2
Các Nội Dung Chủ Yếu Trong Giáo Dục Và TT Môi Trường
Đăng nhập Đăng ký
 • Nguyễn Khắc Hùng Trả lời

  Thưa cô, em không truy cập được vào phần tài liệu cô có thể update phần download được không

 • Đàm Thuận Cương Trả lời

  Cô ơi cho bọn e xin tài liệu , các câu hỏi để ôn thi cuối kỳ ạ

  Nguyễn Thị Hương Giang

  Cô đã gửi rồi nhé

 • ;

Giáo Dục Và Truyền Thông Môi Trường Nhóm 4