HKII 2019-2020_BAO GOI THUC PHAM 02

HKII 2019-2020_BAO GOI THUC PHAM 02

Nội dung khóa học Video Tài liệu
Chương 6. Bao Bì Thực Phẩm Và Môi Trường
Chương 5. Các Công Nghệ đóng Gói, Nạp Rót Thực Phẩm
Chương 5. Các Công Nghệ đóng Gói, Nạp Rót Thực Phẩm
Chương 4. Vật Liệu Bao Bì Thực Phẩm
Chương 3. Thương Hiệu, Nhãn Hiệu Và Nhãn Hàng Thực Phẩm
Chương 2. Chức Năng, Phân Loại Và Yêu Cầu đối Với Bao Bì Thực Phẩm
Chương 1. Đặc điểm Của Thực Phẩm
Đăng nhập Đăng ký
  • Nguyễn Thị Thu Nga Trả lời

    Cô gửi nội dung bài thực hành trong chương 3, các em xem trước khi đến lớp thực hành nhé.

    Bùi Thị Hiền

    Thưa cô, em không thấy có tài liệu nào trong chương 3 cũng như tất cả các chương khác.

  • ;

HKII 2019-2020_BAO GOI THUC PHAM 02