Kỹ thuật thanh tra ATTP

Kỹ thuật thanh tra ATTP

Nội dung khóa học Video Tài liệu
Chương 4. Kỹ Thuật Lấy Mẫu Phục Vụ Thanh Tra An Toàn Thực Phẩm
4.4 Kỹ Thuật Lấy Mẫu Sản Phẩm động Vật Thủy Sản
4.3 Kỹ Thuật Lấy Mẫu Sản Phẩm động Vật Trên Cạn (thịt Gia Súc, Gia Cầm)
4.2 Kỹ Thuật Lấy Mẫu Sản Phẩm Thực Vật (rau, Quả, Các Loại Hạt, Củ...)
4.1 Nguyên Tắc Và Yêu Cầu Chung Về Lấy Mẫu
Chương 3. Nguyên Tắc Xây Dựng Kế Hoạch Và Tổ Chức An Toàn Thực Phẩm
3.4 Nguyên Tắc Xây Dựng Kế Hoạch Và Tổ Chức Thanh Tra Tại Cơ Sở Sản Xuất Thực Phẩm
3.3 Nguyên Tắc Xây Dựng Kế Hoạch Và Tổ Chức Thanh Tra Tại Các Bếp ăn Tập Thể
3.2 Nguyên Tắc Xây Dựng Kế Hoạch Và Tổ Chức Thanh Tra Tại Các Cơ Sở Dịch Vụ ăn Uống
3.1 Nguyên Tắc Xây Dựng Kế Hoạch Và Tổ Chức Thanh Tra Thực Phẩm đường Phố
Chương 2. Các Nguyên Tắc Chung Trong Thanh Tra Chuyên Ngành An Toàn Thực Phẩm
2.3 Trình Tự, Thủ Tục Thanh Tra Chuyên Ngành
2.2 Quy định Về điều Kiện Chung Bảo đảm ATTP đối Với Cơ Sở Sản Xuất, Kinh Doanh Thực Phẩm Và Các Quy định Về Thanh Tra ATTP
2.1 Nguyên Tắc Hoạt Động Của Thanh Tra ATTP
Chương 1. Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Cơ Quan Thực Hiện Chức Năng Thanh Tra ATTP
1.3 Thực Trạng Vi Phạm An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm ở Việt Nam Và Trên Thế Giới
1.2 Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Cơ Quan Thực Hiện Chức Năng Thanh Tra ATTP
1.1 Bài Mở đầu
Đăng nhập Đăng ký
    ;

Kỹ thuật thanh tra ATTP