Kỹ thuật thực phẩm 2

Kỹ thuật thực phẩm 2

Nội dung khóa học Video Tài liệu
Quá Trình Và Thiết Bị Kết Tinh
Quá Trình Và Thiết Bị Kết Tinh
Quá Trình Và Thiết Bị Sấy
Quá Trình Và Thiết Bị Sấy
Quá Trình Và Thiết Bị Cô đặc
Quá Trình Và Thiết Bị Cô đặc
Quá Trình Và Thiết Bị Hấp Thụ Và Trao đổi Ion
Quá Trình Và Thiết Bị Hấp Thụ Và Trao đổi Ion
Quá Trình Và Thiết Bị Trích Ly Rắn Lỏng
Quá Trình Và Thiết Bị Trích Ly Rắn Lỏng
Quá Trình Và Thiết Bị Chưng Cất
Quá Trình Và Thiết Bị Chưng Cất
Mở đầu
Đăng nhập Đăng ký
  • Nguyễn Thị Ngọc Anh Trả lời

    Cô cho em hỏi muốn tìm tài liệu bằng Tiếng Anh về các quá trình thì truy cập vào trang web nào thì đáng tin cậy ạ?

    PGS.TS Trần Thị Định

    Em đánh từ khóa liên quan và tìm thông qua google scholar nhé!

  • ;

Kỹ thuật thực phẩm 2