Mô hình hóa trong QLMT

Mô hình hóa trong QLMT

Nội dung khóa học Video Tài liệu
Bài Tập (phục Vụ ôn Thi)
Bài Thực Hành Tự Làm
Bài Tập Mô Hình ô Nhiễm Không Khí Và ô Nhiễm Nước
Chương 5: Mô Hình Hóa Biến động Sử Dụng đất Nông Nghiệp
Chương 4: Mô Hình ô Nhiễm Nước
Mô Hình ô Nhiễm Nước
Chương 3: Mô Hình ô Nhiễm Không Khí
Mô Hình Ô Nhiễm Không Khí
Chương 2: Xây Dựng Mô Hình Môi Trường
Phân Tích Kịch Bản
Xây Dựng Mô Hình
Đánh Giá Mô Hình
Chương 1: Giới Thiệu Chung Về Mô Hình Hóa Môi Trường
Giới Thiệu Chung Về Mô Hình Hóa Môi Trường
Đăng nhập Đăng ký
  • Trần long Hải Trả lời

    Dạ vâng ạ ^^

  • Ngô Thế Ân Trả lời

    Thầy gửi bài thực hành tự làm. Có khó khăn gì các em trao đổi qua đây để thầy giải thích nhé?

  • Ngô Thế Ân Trả lời

    Các em cần cài đặt phần mềm Stella vào máy tính cá nhân để tự làm bài thực hành. Phần mềm thầy đã gửi trong Zalo group. - Bước 1: giải nén vào một thư mục trong máy tính - Bước 2: kích đúp file STELLA_9_0_1_Installer.exe để cài đặt tự động vào máy tính - Bước 3: mở chương trình sau khi cài đặt và nhập key/code để chạy phần mềm có bản quyền. Code: 90047794080 (lưu ý: đây là code của Trung tâm Sinh thái nông nghiệp; dành cho mục đích đào tạo. Các em cần tôn trọng bản quyền này) Có khó khăn gì báo lại để thầy hỗ trợ.

  • ;

Mô hình hóa trong QLMT