Mô Hình Hóa Trong Quản Lý Môi Trường

Mô Hình Hóa Trong Quản Lý Môi Trường

Nội dung khóa học Video Tài liệu
Chương 1: Giới Thiệu Chung Về Mô Hình Hóa Môi Trường
Giới Thiệu Chung Về Mô Hình Hóa Môi Trường
Chương 2: Xây Dựng Mô Hình Môi Trường
Phân Tích Kịch Bản
Xây Dựng Mô Hình
Đánh Giá Mô Hình
Chương 3: Mô Hình ô Nhiễm Không Khí
Mô Hình Ô Nhiễm Không Khí
Chương 4: Mô Hình ô Nhiễm Nước
Mô Hình ô Nhiễm Nước
Chương 5: Mô Hình Hóa Biến động Sử Dụng đất Nông Nghiệp
Bài Tập (phục Vụ ôn Thi)
Đăng nhập Đăng ký
 • Ngô Thế Ân Trả lời

  SỬA BÀI TẬP 2: Cộng đồng 1: Tọa độ tính cho cộng đồng 1: x = 2000; y = 0; z = 0; Lưu lượng chất thải (mg/m/s) Q = 0.13 Độ cao mặt đường (m) H = 7 Vận tốc gió trung bình theo trục x(m/s) u = 3 Hệ số khuếch tán của khí theo chiều đứng (m σz = 136 Đáp số 1: C( 2000, 0, 0) = 0.00044951 (mg/m3) Cộng đồng 2: Nếu hướng gió là tây -> đông thì cộng đồng 2 ở ngược hướng gió. Đáp số 2: Nồng độ chất ô nhiễm từ tuyến đường = 0 Cộng đồng 3: Tọa độ tính cho cộng đồng 1: x = 5000; y = 0; z = 0; Lưu lượng chất thải (mg/m/s) Q = 0.13 Độ cao mặt đường (m) H = 7 Vận tốc gió trung bình theo trục x(m/s) u = 3 Hệ số khuếch tán của khí theo chiều đứng (m σz = 266 Đáp số 3: C( 5000, 0, 0) = 0.00023050 (mg/m3)

 • Ngô Thế Ân Trả lời

  BÀI TẬP 6: Lưu lượng nguồn nước thứ 1 (m3) Q1: 250 Nồng độ chất ô nhiễm nguồn thứ 1 (mg/m3) C1: 0.85 Lưu lượng nguồn nước thứ 2 (m3) Q2: 340 Nồng độ chất ô nhiễm nguồn thứ 2 (mg/m3) C2: 0,87 Lưu lượng nguồn nước thứ 3 (m3) Q3: 120 Nồng độ chất ô nhiễm nguồn thứ 3 (mg/m3) C3: 0,32 Lưu lượng nguồn nước thứ 4 (m3) QS: 5400 Nồng độ chất ô nhiễm nguồn thứ 4 (mg/m3) Cs: 0.005 1. Nếu cả 3 nguồn không được xử lý. C sau khi hòa trộn = 0,0939 mg/m3 = 93.9 mg/l 2. Nếu cả 3 nguồn được xử lý đạt 50mg/l, C sau hòa trộn = 10,2 mg/l 3. Đặt nồng độ phải đạt là x; ta có: (250x + 340x + 120x + 5400*0.005)/(250+340+120+5400) <= 0.015 (mg/m3) (710x + 27)/6110 <= 0.015; x <= 0.091 mg/m3 = 91 mg/l

 • Ngô Thế Ân Trả lời

  BÀI TẬP 4: Phương án 1: Hướng gió = 45o bắc trùng với hướng của đường nối chân ống khói tại vị trí 1 tới khu trung tâm (45o bắc)). Tọa độ tính cho cộng đồng 1: x = 2000m; y = 0m; z = 0m. Giả thiết Hệ số khuếch tán của khí theo chiều đứng (σy = 145m; σz = 120m) Áp dụng công thức GAUSS cơ bản, C(2000, 0, 0) = 0,00069921 g/m3 Phương án 2: Hướng gió = 45o Bắc; hướng của đường nối chân ống khói tại vị trí 2 tới khu trung tâm = 30o bắc. Vậy góc giữ hướng gió và đường nối chân ống khói tới khu trung tâm = 45 – 30 = 15o. Áp dụng quy quy tắc lượng giác ta có: x = cos(15o) = 2415; y = sin(15o) = 647m; z = 0m; Lưu lượng chất thải (g/s) Q = 250 Độ cao mặt đường (m) H = 50 Vận tốc gió trung bình theo trục x(m/s) u = 3 Giả thiết Hệ số khuếch tán của khí theo chiều đứng (σy = 145m; σz = 120m) Áp dụng công thức GAUSS cơ bản, C( 2000, 0, 0) = 0.00000003 (g/m3)

 • Ngô Thế Ân Trả lời

  BÀI TẬP 3: Cộng đồng 1: Tọa độ tính cho cộng đồng 1: x = (5000^2 + 1000^2)^0.5 = 5100; y = 0; z = 0; Lưu lượng chất thải (g/m/s) Q = 300 Độ cao mặt đường (m) H = 50 Vận tốc gió trung bình theo trục x(m/s) u = 3 Hệ số khuếch tán của khí theo chiều đứng (m σz = 270 Đáp số 1: C( 5100, 0, 0) = 0.516 (g/m3) Cộng đồng 2: Tọa độ tính cho cộng đồng 1: x = (7000^2 + 3000^2)^0.5 = 7500; y = 0; z = 0; Lưu lượng chất thải (g/m/s) Q = 300 Độ cao mặt đường (m) H = 50 Vận tốc gió trung bình theo trục x(m/s) u = 3 Hệ số khuếch tán của khí theo chiều đứng (m σz = 357 Đáp số 1: C( 5100, 0, 0) = 0.392(g/m3) Cộng đồng 3: Tọa độ tính cho cộng đồng 1: x = (8000^2 + 3000^2)^0.5 = 8500; y = 0; z = 0; Lưu lượng chất thải (g/m/s) Q = 300 Độ cao mặt đường (m) H = 50 Vận tốc gió trung bình theo trục x(m/s) u = 3 Hệ số khuếch tán của khí theo chiều đứng (m σz = 392 Đáp số 1: C( 5100, 0, 0) = 0.358(g/m3)

 • Ngô Thế Ân Trả lời

  BÀI TẬP 2: Cộng đồng 1: Tọa độ tính cho cộng đồng 1: x = 2000; y = 0; z = 0; Lưu lượng chất thải (mg/m/s) Q = 0.13 Độ cao mặt đường (m) H = 7 Vận tốc gió trung bình theo trục x(m/s) u = 3 Hệ số khuếch tán của khí theo chiều đứng (m σz = 136 Đáp số 1: C( 2000, 0, 0) = 0.00044951 (mg/m3) Cộng đồng 2: Nếu hướng gió là tây -> đông thì cộng đồng 2 ở ngược hướng gió. Đáp số 2: Nồng độ chất ô nhiễm từ tuyến đường = 0 Cộng đồng 3: Tọa độ tính cho cộng đồng 1: x = 5000; y = 0; z = 0; Lưu lượng chất thải (mg/m/s) Q = 0.13 Độ cao mặt đường (m) H = 7 Vận tốc gió trung bình theo trục x(m/s) u = 3 Hệ số khuếch tán của khí theo chiều đứng (m σz = 136 Đáp số 3: C( 2000, 0, 0) = 0.00023050 (mg/m3)

 • Trương Thị Thanh Ngân Trả lời

  E thưa thầy là em k thấy tài liệu và bài tập ạ

 • Ngọc Trả lời

  Thưa thầy, thầy hướng dẫn chúng em cách giải các bài tập tiếp nữa với ạ

 • Ngô Thế Ân Trả lời

  GỢI Ý CÁCH GIẢI BÀI TẬP 1: Tọa độ điểm cần tính: x = 1000m; y = 0m; z = 0m; Lưu lượng chất thải: Q = 3.7g/m3; Độ cao hữu dụng của ống khói: H = 50m; Vận tốc gió trung bình theo trục x: u = 3 m/s; Hệ số khuếch tán của khí theo chiều ngang: σy = 145m; Hệ số khuếch tán của khí theo chiều đứng: σz = 120m; Mức ổn định của khí quyển B; Khu vực (Nông thôn); KẾT QUẢ TÍNH: C( 1000,0,0) = 0.00001032 g/m3; --------------------- Có gì chưa rõ hỏi thầy qua mục Bình luận này nhé.

 • Ngô Thế Ân Trả lời

  Gửi các em sinh viên, Thầy gửi tài liệu (bài giảng) học phần Mô hình hóa trong quản lý môi trường để các em tham khảo. Nếu có câu hỏi, bình luận hoặc yêu cầu gì có thể gửi lên hệ thống E-learning này hoặc gửi email (ntan@vnua.edu.vn) cho thầy. Chúc các em học ôn thi tốt. Thầy Ngô Thế Ân

 • ;

Mô Hình Hóa Trong Quản Lý Môi Trường