Môi Trường Và Con Người Nhóm 7

Môi Trường Và Con Người Nhóm 7

Nội dung khóa học Video Tài liệu
Ôn Tập
Ôn Tập Môi Trường Và Con Người
MTCN_Chương 7
Phát Triển Bền Vững
MTCN_Chương 6
Ô Nhiễm Môi Trường
MTCN_Chương 5
Tài Nguyên Thiên Nhiên
MTCN_Chương 4
Nhu Cầu Của Dân Số
MTCN_Chương 3
Dân Số Và Môi Trường
Dân Số Và Môi Trường
MTCN_Chương 2
Các Nguyên Lý Sinh Thái áp Dụng Trong Khoa Học Môi Trường
MTCN_Chương 1
Chương 1: Một Số Khái Niệm Chung (MTCN)
Đăng nhập Đăng ký
 • Lò Văn Son Trả lời

  Em thưa cô, đây là học phần mới của khoa mình ạ? Học phần tự chọn hay bắt buộc thế ạ?

 • Trả lời

  Cô ơi nền sản xuất lúa gạo nước ta đứng đầu thế giới phải không ạ

  Nguyễn Thị Hương Giang

  Đứng đầu về tiêu chí gì? Xét về lượng xuất khẩu thì Việt Nam đứng thứ 5 trong số các quốc gia xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới. Em có thể xem thêm thông tin về các quốc gia khác trong tài liệu theo đường link sau: https://khoahocnet.com/2018/01/30/t-s-tran-van-dat-tinh-tra%CC%A3ng-san-xuat-thuong-mai-lua-gao-tai-viet-nam-va-the-gioi-2017-18/

 • ;

Môi Trường Và Con Người Nhóm 7