Phát triển du lịch bền vững (Sustainable TourismDevelopment)

Phát triển du lịch bền vững (Sustainable TourismDevelopment)

Tổng quan về phát triển du lịch bền vững; Phát triển du lịch bền vững ở các vùng sinh thái nhạy cảm; Định hướng, các công cụ và chính sách phát triển du lịch bền vững; Vận dụng phát triển bền

Kiến thức: Giúp học viên nắm vững các kiến thức cơ bản và các vấn đề liên quan về du lịch, du lịch bền vững, phát triển bền vững và phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam; Phát triển du lịch bền vững ở các vùng sinh thái nhạy cảm: vùng bờ biển, vùng núi và vùng sinh thái hoang sơ; Định hướng và các công cụ tăng cường du lịch bền vững; Vận dụng những kiến thức và công cụ phát triển bền vững để hoạch định chiến lược phù hợp cho các điểm du lịch.

Kỹ năng: Rèn luyện học viên kỹ năng phân tích và đánh giá một vấn đề phát triển du lịch bền vững và đề xuất các giải pháp, chính sách phát triển bền vững ở các điểm tuyến du lịch; Kỹ năng giao tiếp và ứng xử với khách du lịch, đồng nghiệp; Kỹ năng thuyết trình; Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng tìm kiếm tài liệu khoa học hiện đại và có ý thức học tập suốt đời.

Thái độ: Chủ động, sáng tạo, nghiêm túc trong học tập, làm việc nhóm và đam mê công việc; Có trách nhiệm trong học tập, có thái độ tôn trọng bản sắc văn hóa dân tộc, vùng miền trong du lịch.

Nội dung khóa học Video Tài liệu
Tài Liệu Tham Khảo
Đề Cương
Đề Cương Chi Tiết Học Phần
Đăng nhập Đăng ký
    ;

Phát triển du lịch bền vững (Sustainable TourismDevelopment)