Thiết kế thí nghiệm K62CNTYB02

Thiết kế thí nghiệm K62CNTYB02

Nội dung khóa học Video Tài liệu
Bài Giảng
Bài Giảng Lý Thuyết (powerpoint)
Chương 9
Phụ Lục + Tài Liệu Tham Khảo
Chương 8
Bài Giảng Thực Hành (powerpoint)
Thực Hành Thiết Kế Thí Nghiệm
Chương 7
Kiểm định Một Phân Phối Và Bảng Tương Liên
Chương 6
Tương Quan Và Hối Quy Tuyến Tính
Chương 5
Thiết Kế Thí Nghiệm Hai Yếu Tố
Chương 4
Thiết Kế Thí Nghiệm Một Yếu Tố
Chương 3
Một Số Khái Niệm Về Thiết Kế Thí Nghiệm
Chương 2
Ước Lượng Và Kiểm định Giả Thiết
Chương 1
Một Số Khái Niệm Trong Xác Suất Thống Kê
Đăng nhập Đăng ký
 • Nguyễn Văn Cường Trả lời

  e nộp bài tập về nhà ạ. - biến độc lập: vd1: tăng trong của 10 cặp bê sinh đôi giống hệt nhau phụ thuộc vào chế độ chăm sóc vd2: khối lượng của 12 con bò được chọn ngẫu nhiên với giống thứ nhất và 15 con giống thư 2 - biến phụ thuộc: vd1: tăng trong của 10 cặp bê vd2: khối lượng 12 con bò nhóm 1,khối lượng 15 con bò nhóm 2 -định tính: vd1 tăng trọng của bê vd2: khối lượng của bò - định lượng: vd1: X(1,2,3,....,10) vd2: X1(1,2,3,....,12) X2(1,2,3,....,15)

 • Hoàng Thị Huyền Trả lời

  Biến độc lập: vd1: tăng trong của 10 cặp bê sinh đôi giống hệt nhau phụ thuộc vào chế độ chăm sóc, vd2: khối lượng của 12 con bò được chọn ngẫu nhiên với giống thứ nhất và 15 con giống thư 2; Biến phụ thuộc: vd1: tăng trong của 10 cặp bê, vd2: khối lượng 12 con bò nhóm 1, khối lượng 15 con bò nhóm 2; Định tính: vd1 tăng trọng của bê vd2: khối lượng của bò; Định lượng: vd1: X(1,2,3,....,10), vd2: X1(1,2,3,....,12) X2(1,2,3,....,15)

 • Nguyễn Thùy Dương Trả lời

  Em nộp bài tập về nhà ạ. VD1: - Biến độc lập: Khối lượng của 2 giống bò. - Biến phụ thuộc: khối lượng của 12 con bò được chọn ngẫu nhiên đối với giống thứ nhất và 15 con đối với nhóm thứ 2. - Định lượng: X(1,2,3,....,12) X(1,2,3,....,15) - Định tính: khối lượng (kg) của bò VD2: - Biến độc lập: Tăng trọng của 10 cặp bê sinh đôi giống hệt nhau dưới hai chế độ chăm sóc khác nhau. - Biến phục thuộc: Tăng trọng của 10 cặp bê bắt thăm ngẫu hiên một trong hai cách chăm sóc. - Định lượng: X(1,2,3,...,10) - Định tính: Tăng trọng (Pound) của bê.

 • Đỗ Thị Dung Trả lời

  Em nộp bài tập về nhà ạ vd1 biến độc lập :m của hai giống bò .biến phụ thuộc : m của12 con bò chọn ngẫu nhiên với giống thứ nhất và 15 con đối với giống thứ 2 định lượng x(1,2...,12) x(1,2...,15) định tính m(kg) của bò

 • Trịnh Văn Tân Trả lời

  Ví dụ 1: - Biến độc lập: Tăng trong của 10 cặp bê sinh đôi giống hệt nhau phụ thuộc vào chế độ chăm sóc. - Biến phụ thuộc: Tăng trong của 10 cặp bê. - Định lượng: X(1,2,3,…,10). - Định tính: Tăng trọng của bê. Ví dụ 2: - Biến độc lập: Khối lượng của 12 con bò được chọn ngẫu nhiên đối với giống thứ nhất và 15 con đối với giống thứ 2. - Biến phụ thuộc: Khối lượng 12 con bò ở giống thứ nhất và 15 con ở giống thứ hai. - Định lượng: X1(1,2,3,…,11.12); X2(1,2,3,…,14,15). - Định tính: Khối lượng của bò

 • Hoàng Thu Trang Trả lời

  Em nộp bài tập về nhà ạ: ví dụ 1: biến độc lập: tăng trọng của 10 cặp bê sinh đôi giống hệt nhau dưới 2 chế độ chăm sóc khác nhau. biến phụ thuộc: tăng trọng của 10 cặp bê bắt thăm ngẫu nhiên 1 trong 2 cách chăm sóc. định lượng: tăng trọng của bê (kg) định tính: X(1,2,3,...10) ví dụ 2: biến độc lập: khối lượng của 2 giống bò. biến phụ thuộc: khối lượng của 12 con bò được chọn ngẫu nhiên của giống thứ nhất và 15 con bò của giống thứ 2. định lượng: khối lượng của bò (kg). định tính: X(1,2,3,...,12); X(1,2,3,...,15).

 • Nguyễn Đình Cường Trả lời

  vd2: -Biến độc lập : 2 chế độ chăm sóc khác nhau A và B không thay đổi -Biến phụ thuộc: tăng trọng của bê phụ thuộc chế độ chăm sóc -Định lượng : số cặp bê , số liệu tăng trọng ở 2 cách -định tính: cách chăm sóc vd1: -Định lượng: khối lượng của bò,số con bò -Định tính: giống bò

 • Sùng Seo Phong Trả lời

  Em nộp bài ạ Biến độc lập:Tăng trọng của 15 cặp lợn sinh đôi giống nhau phụ thuộc vào chế độ chăm sóc và nuôi dưỡng Biến phụ thuộc:vd1:kl của 15 cặp bê sinh đôi gioongs hệt nhau Vd2:Tăng trọng của 15 con bò được chọn ngẫu nhiên với giống thứ 1 và 15 con gioongs thứ 2 Định tính":vd1:kl của bê Vd2:tăng trọng của bê Định lượng:vd1:x(1,2,3,4,.....,15) Vd2:x1(1,2,3,4,....,12) x2(1,2,3,4,...,15)

 • Lê Phương Dung Trả lời

  VD1: khối lượng của 12 con bò được chọn ngẫu nhiên đối với giống 1 và 15 con đối với giống 2 là biến phụ thuộc. Định lượng là khối lượng của bò và số con bò. Định tính là giống bò VD2: tăng trọng của 10 cặp bê dưới chế độ chăm sóc khác nhau là biến độc lập và bê được chăm sóc ngẫu nhiên 1 trong 2 cách là biến phụ thuộc. Định lượng là tăng trọng của bê và số cặp bê. Định tính là chênh lệch giữa 2 kiểu chăm sóc

 • Đào Thị Thùy Linh Trả lời

  Em nộp bài tập ạ Biến độc lập:vd1:tăng trọng của 10 cặp bê sinh đôi giống hệt nhau dưới 2 chế độ chăm sóc khác nhau. Vd2:khối lượng của 2 giống bò. Biến phụ thuộc:vd1:tăng trọng của 10 cặp bê bốc thăm ngẫu nhiên 1 trong 2 cách chăm sóc. Vd2:chọn ngẫu nhiên của giống thứ nhất và 15 con bò của giống thứ 2. Định lượng:vd1:tăng trọng của bê. Vd2::khối lượng bò. Định tính:vd1:x(1,2,3,4...10). Vd2:x(1,2,3,4...12) x(1,2,3,4...15)

 • Ngô Thị Loan Trả lời

  E nộp bài ạ.vd1 biến độc lập:khối lượng 2 giống bò; biến phụ thuộc:khối lượng 12 con bò chọn ngẫu nhiên với giống 1 và 15 con bò đối với giống 2; định lượng:khối lượng của bò(kg); định tính:giống bò.vd2 biến độc lập:tăng trọng 10 cặp bê sinh đôi giống hệt nhau dưới 2 chế độ chăm sóc khác nhau; biến phụ thuộc:tăng trọng của bê trong từng cặp được bắt thăm ngẫu nhiên về 1 trong 2 cách chăm sóc; định lượng:tăng trọng của bê(kg); định tính:2 cách chăm sóc(A và B)

 • Nguyễn Thị Nhật Linh Trả lời

  Em nộp bài tập ạ Biến độc lập:vd1:tăng trọng của 10 cặp bê sinh đôi giống hệt nhau dưới 2 chế độ chăm sóc khác nhau. Vd2:khối lượng của 2 giống bò. Biến phụ thuộc:vd1:tăng trọng của 10 cặp bê bốc thăm ngẫu nhiên 1 trong 2 cách chăm sóc. Vd2:chọn ngẫu nhiên của giống thứ nhất và 15 con bò của giống thứ 2. Định lượng:vd1:tăng trọng của bê. Vd2::khối lượng bò. Định tính:vd1:x(1,2,3,4...10). Vd2:x(1,2,3,4...12) x(1,2,3,4...15)

 • Hoàng Đình Sơn Trả lời

  em xin phép thầy cho em nộp bài tập ạ: VD1 Biến độc lập: khối lượng của 2 giống bò VD2 tăng trọng 10 cặp bê sinh đôi giống nhau dưới 2 chế độ chăm sóc khác nhau; Biến phụ thuộc VD1: khối lượng 12 con bò với giống 1 và 15 con với giống 2 VD2: tăng trọng 10 cặp bê bắt ngẫu nhiên 1 trong 2 cách chăm sóc ;VD1: Định lượng: Khối lượng của bò....Định tính:Giống bò ;VD2: Định lượng:tăng trọng của bê...Định lượng:2 chế độ chăm sóc.

 • Đỗ Thị Hảo Trả lời

  Em nộp bài tập ạ Biến độc lập:vd1:tăng trọng của 10 cặp bê sinh đôi giống hệt nhau dưới 2 chế độ chăm sóc khác nhau. Vd2:khối lượng của 2 giống bò. Biến phụ thuộc:vd1:tăng trọng của 10 cặp bê bốc thăm ngẫu nhiên 1 trong 2 cách chăm sóc. Vd2:chọn ngẫu nhiên của giống thứ nhất và 15 con bò của giống thứ 2. Định lượng:vd1:tăng trọng của bê. Vd2::khối lượng bò. Định tính:vd1:x(1,2,3,4...10). Vd2:x(1,2,3,4...12) x(1,2,3,4...15)

 • Nguyễn Trung Hiếu Trả lời

  Em gửi thầy ạ . Định lượng là khối lượng bò và số bò (VD1) , số cặp bê và tăng trọng bê . Định tính là giống bò (VD1) , khác nhau giữa 2 kiểu chăm sóc (VD2). Biến độc lập : tăng trọng của 10 cặp bê sinh đôi giống hệt nhau ở 2 chế độ chăm sóc khác nhau , khối lượng của 2 giống bò . Biến phụ thuộc : tăng trọng của 10 cặp bê bốc thăm ngẫu nhiên trong 2 cách chăm sóc , khối lượng của 12 con bò được chon ngẫu nhiên .

 • Kiều Văn Hùng Trả lời

  em nộp bài ạ. Ví dụ 1: - Biến độc lập: Tăng trong của 10 cặp bê sinh đôi giống hệt nhau phụ thuộc vào chế độ chăm sóc. - Biến phụ thuộc: Tăng trong của 10 cặp bê. - Định lượng: X(1,2,3,…,10). - Định tính: Tăng trọng của bê. Ví dụ 2: - Biến độc lập: Khối lượng của 12 con bò được chọn ngẫu nhiên đối với giống thứ nhất và 15 con đối với giống thứ 2. - Biến phụ thuộc: Khối lượng 12 con bò ở giống thứ nhất và 15 con ở giống thứ hai. - Định lượng: X1(1,2,3,…,11.12); X2(1,2,3,…,14,15). - Định tính: Khối lượng của bò

 • Chu Thanh Tú Trả lời

  E nộp bài tập về nhà ạ! VD1: Biến độc lập: khối lượng 2 giống bò; biến phụ thuộc: khối lượng 12 con bò chọn ngẫu nhiên với giống 1 và 15 con bò đối với giống 2; định lượng: khối lượng của bò(kg); định tính: giống bò. VD2: Biến độc lập: tăng trọng 10 cặp bê sinh đôi giống hệt nhau dưới 2 chế độ chăm sóc khác nhau; biến phụ thuộc: tăng trọng của bê trong từng cặp được bắt thăm ngẫu nhiên về 1 trong 2 cách chăm sóc; định lượng: tăng trọng của bê(kg); định tính: 2 cách chăm sóc(A và B)

 • Trần Ngọc Thủy Trả lời

  Em nộp bài tập về nhà ạ. Ví dụ 1: - Biến độc lập: Tăng trong của 10 cặp bê sinh đôi giống hệt nhau phụ thuộc vào chế độ chăm sóc. - Biến phụ thuộc: Tăng trong của 10 cặp bê. - Định lượng: X(1,2,3,…,10). - Định tính: Tăng trọng của bê. Ví dụ 2: - Biến độc lập: Khối lượng của 12 con bò được chọn ngẫu nhiên đối với giống thứ nhất và 15 con đối với giống thứ 2. - Biến phụ thuộc: Khối lượng 12 con bò ở giống thứ nhất và 15 con ở giống thứ hai. - Định lượng: X1(1,2,3,…,11.12); X2(1,2,3,…,14,15). - Định tính: Khối lượng của bò

 • Lê Thế Long Trả lời

  em nộp bài ạ. Ví dụ 1: - Biến độc lập: Tăng trong của 10 cặp bê sinh đôi giống hệt nhau phụ thuộc vào chế độ chăm sóc. - Biến phụ thuộc: Tăng trong của 10 cặp bê. - Định lượng: X(1,2,3,…,10). - Định tính: Tăng trọng của bê. Ví dụ 2: - Biến độc lập: Khối lượng của 12 con bò được chọn ngẫu nhiên đối với giống thứ nhất và 15 con đối với giống thứ 2. - Biến phụ thuộc: Khối lượng 12 con bò ở giống thứ nhất và 15 con ở giống thứ hai. - Định lượng: X1(1,2,3,…,11.12); X2(1,2,3,…,14,15). - Định tính: Khối lượng của bò

 • Đỗ Thị Xoan Trả lời

  Em nộp bài về nhà ạ Ví dụ 1: - Biến độc lập: Tăng trong của 10 cặp bê sinh đôi giống hệt nhau phụ thuộc vào chế độ chăm sóc. - Biến phụ thuộc: Tăng trong của 10 cặp bê. - Định lượng: X(1,2,3,…,10). - Định tính: Tăng trọng của bê. Ví dụ 2: - Biến độc lập: Khối lượng của 12 con bò được chọn ngẫu nhiên đối với giống thứ nhất và 15 con đối với giống thứ 2. - Biến phụ thuộc: Khối lượng 12 con bò ở giống thứ nhất và 15 con ở giống thứ hai. - Định lượng: X1(1,2,3,…,11.12); X2(1,2,3,…,14,15). - Định tính: Khối lượng của bò

 • Hà Thị Loan Trả lời

  Em nộp bài tập về nhà ạ. Ví dụ 1: - Biến độc lập: Tăng trong của 10 cặp bê sinh đôi giống hệt nhau phụ thuộc vào chế độ chăm sóc. - Biến phụ thuộc: Tăng trong của 10 cặp bê. - Định lượng: X(1,2,3,…,10). - Định tính: Tăng trọng của bê. Ví dụ 2: - Biến độc lập: Khối lượng của 12 con bò được chọn ngẫu nhiên đối với giống thứ nhất và 15 con đối với giống thứ 2. - Biến phụ thuộc: Khối lượng 12 con bò ở giống thứ nhất và 15 con ở giống thứ hai. - Định lượng: X1(1,2,3,…,11.12); X2(1,2,3,…,14,15). - Định tính: Khối lượng của bò

 • Nguyễn Thế Thiên Trả lời

  Em nộp bài tập ạ Biến độc lập:vd1:tăng trọng của 10 cặp bê sinh đôi giống hệt nhau dưới 2 chế độ chăm sóc khác nhau. Vd2:khối lượng của 2 giống bò. Biến phụ thuộc:vd1:tăng trọng của 10 cặp bê bốc thăm ngẫu nhiên 1 trong 2 cách chăm sóc. Vd2:chọn ngẫu nhiên của giống thứ nhất và 15 con bò của giống thứ 2. Định lượng:vd1:tăng trọng của bê. Vd2::khối lượng bò. Định tính:vd1:x(1,2,3,4...10). Vd2:x(1,2,3,4...12) x(1,2,3,4...15)

 • Bùi Minh Chiến Trả lời

  Em gửi thầy bài tập ạ . Định lượng là khối lượng bò và số bò vd1 , số cặp bê và tăng trọng bê . Định tính là giống bò vd1 , khác nhau giữa 2 kiểu chăm sóc vd2. Biến độc lập : tăng trọng của 10 cặp bê sinh đôi giống hệt nhau ở 2 chế độ chăm sóc khác nhau , khối lượng của 2 giống bò . Biến phụ thuộc : tăng trọng của 10 cặp bê bốc thăm ngẫu nhiên trong 2 cách chăm sóc , khối lượng của 12 con bò được chon ngẫu nhiên .

 • Nguyễn Bá Tòng Trả lời

  Ví dụ 1: - Biến độc lập: Tăng trong của 10 cặp bê sinh đôi giống hệt nhau phụ thuộc vào chế độ chăm sóc. - Biến phụ thuộc: Tăng trong của 10 cặp bê. - Định lượng: X(1,2,3,4,5…,10). - Định tính: Tăng trọng của bê. Ví dụ 2: - Biến độc lập: Khối lượng của 12 con bò được chọn ngẫu nhiên đối với giống thứ nhất và 15 con đối với giống thứ 2. - Biến phụ thuộc: Khối lượng 12 con bò ở giống thứ nhất và 15 con ở giống thứ hai. - Định lượng: X1(1,2,3,4,5,…,11.12); X2(1,2,3,4,5,…,14,15). - Định tính: Khối lượng của bò.

 • Phạm Đức Quang Trả lời

  Ví dụ 1: - Biến độc lập: Tăng trong của 10 cặp bê sinh đôi giống hệt nhau phụ thuộc vào chế độ chăm sóc. - Biến phụ thuộc: Tăng trong của 10 cặp bê. - Định lượng: X(1,2,3,4,5,…,10). - Định tính: Tăng trọng của bê. Ví dụ 2: - Biến độc lập: Khối lượng của 12 con bò được chọn ngẫu nhiên đối với giống thứ nhất và 15 con đối với giống thứ 2. - Biến phụ thuộc: Khối lượng 12 con bò ở giống thứ nhất và 15 con ở giống thứ hai. - Định lượng: X1(1,2,3,4,5,…,11.12); X2(1,2,3,4,5,…,14,15). - Định tính: Khối lượng của bò

 • Phạm Viết Thanh Trả lời

  Em nộp bài tập về nhà ạ. Ví dụ 1: - Biến độc lập: Tăng trong của 10 cặp bê sinh đôi giống hệt nhau phụ thuộc vào chế độ chăm sóc. - Biến phụ thuộc: Tăng trong của 10 cặp bê. - Định lượng: X(1,2,3,…,10). - Định tính: Tăng trọng của bê. Ví dụ 2: - Biến độc lập: Khối lượng của 12 con bò được chọn ngẫu nhiên đối với giống thứ nhất và 15 con đối với giống thứ 2. - Biến phụ thuộc: Khối lượng 12 con bò ở giống thứ nhất và 15 con ở giống thứ hai. - Định lượng: X1(1,2,3,…,11.12); X2(1,2,3,…,14,15). - Định tính: Khối lượng của bò

 • Lê Hồng Sơn Trả lời

  Em nộp bài tập ạ Biến độc lập:vd1:tăng trọng của 10 cặp bê sinh đôi giống hệt nhau dưới 2 chế độ chăm sóc khác nhau. Vd2:khối lượng của 2 giống bò. Biến phụ thuộc:vd1:tăng trọng của 10 cặp bê bốc thăm ngẫu nhiên 1 trong 2 cách chăm sóc. Vd2:chọn ngẫu nhiên của giống thứ nhất và 15 con bò của giống thứ 2. Định lượng:vd1:tăng trọng của bê. Vd2::khối lượng bò. Định tính:vd1:x(1,2,3,4...10). Vd2:x(1,2,3,4...12) x(1,2,3,4...15)

 • Nguyễn Văn Công Trả lời

  Em nộp bài ạ. Biến độc lập: vd1: tăng trong của 10 cặp bê sinh đôi giống hệt nhau phụ thuộc vào chế độ chăm sóc, vd2: khối lượng của 12 con bò được chọn ngẫu nhiên với giống thứ nhất và 15 con giống thư 2; Biến phụ thuộc: vd1: tăng trong của 10 cặp bê, vd2: khối lượng 12 con bò nhóm 1, khối lượng 15 con bò nhóm 2; Định tính: vd1 tăng trọng của bê vd2: khối lượng của bò; Định lượng: vd1: X(1,2,3,....,10), vd2: X1(1,2,3,....,12) X2(1,2,3,....,15) Định tính : khối lượng bò

 • Nguyễn Văn Quang Trả lời

  Biến độc lập:vd1:tăng trọng của 10 cặp bê sinh đôi giống hệt nhau dưới 2 chế độ chăm sóc khác nhau. Ví dụ 2:khối lượng của 2 giống bò. Biến phụ thuộc: Ví dụ 1:tăng trọng của 10 cặp bê bốc thăm ngẫu nhiên 1 trong 2 cách chăm sóc. Ví dụ 2:chọn ngẫu nhiên của giống thứ nhất và 15 con bò của giống thứ 2. Định lượng: vídụ 1:tăng trọng của bê. Ví dụ 2::khối lượng bò. Định tính:vd1:x(1,2,3,4...10). Vd2:x(1,2,3,4...12) x(1,2,3,4...15)

 • Phạm Quang Phương Trả lời

  Em nộp bài tập ạ Biến độc lập:vd1:tăng trọng của 10 cặp bê sinh đôi giống hệt nhau dưới 2 chế độ chăm sóc khác nhau. Vd2:khối lượng của 2 giống bò. Biến phụ thuộc:vd1:tăng trọng của 10 cặp bê bốc thăm ngẫu nhiên 1 trong 2 cách chăm sóc. Vd2:chọn ngẫu nhiên của giống thứ nhất và 15 con bò của giống thứ 2. Định lượng:vd1:tăng trọng của bê. Vd2::khối lượng bò. Định tính:vd1:x(1,2,3,4...10). Vd2:x(1,2,3,4...12) x(1,2,3,4...15)

 • Nguyễn Thị Khánh Linh Trả lời

  Biến độc lập: vd1: tăng trong của 10 cặp bê sinh đôi giống hệt nhau phụ thuộc vào chế độ chăm sóc, vd2: khối lượng của 12 con bò được chọn ngẫu nhiên với giống thứ nhất và 15 con giống thư 2; Biến phụ thuộc: vd1: tăng trong của 10 cặp bê, vd2: khối lượng 12 con bò nhóm 1, khối lượng 15 con bò nhóm 2; Định tính: vd1 tăng trọng của bê vd2: khối lượng của bò; Định lượng: vd1: X(1,2,3,....,10), vd2: X1(1,2,3,....,12) X2(1,2,3,....,15)

 • Nguyễn Thị Châm Trả lời

  Em nộp bài tập ạ. VD1: - Biến độc lập: Tăng trong của 10 cặp bê sinh đôi giống hệt nhau phụ thuộc vào chế độ chăm sóc. - Biến phụ thuộc: Tăng trong của 10 cặp bê. - Định lượng: X(1,2,3,…,10). - Định tính: Tăng trọng của bê. VD 2: - Biến độc lập: Khối lượng của 12 con bò được chọn ngẫu nhiên đối với giống thứ nhất và 15 con đối với giống thứ 2. - Biến phụ thuộc: Khối lượng 12 con bò ở giống thứ nhất và 15 con ở giống thứ hai. - Định lượng: X1(1,2,3,…,11.12); X2(1,2,3,…,14,15). - Định tính: Khối lượng của bò

 • Đỗ Tiến Anh Trả lời

  Em nộp bài tập ạ : Định lượng là khối lượng bò và số bò (VD1) , số cặp bê và tăng trọng bê . Định tính là giống bò (VD1) , khác nhau giữa 2 kiểu chăm sóc (VD2). Biến độc lập : tăng trọng của 10 cặp bê sinh đôi giống hệt nhau ở 2 chế độ chăm sóc khác nhau , khối lượng của 2 giống bò . Biến phụ thuộc : tăng trọng của 10 cặp bê bốc thăm ngẫu nhiên trong 2 cách chăm sóc , khối lượng của 12 con bò được chon ngẫu nhiên .

 • Đặng Minh An Trả lời

  Biến độc lập: vd1: Tăng trọng của 10 cặp bê sinh đôi giống hệt nhau phụ thuộc vào chế độ chăm sóc vd2: Khối lượng của 12 con bò được chọn ngẫu nhiên với giống thứ nhất và 15 con giống thứ 2 - biến phụ thuộc: vd1: tăng trong của 10 cặp bê vd2: khối lượng 12 con bò nhóm 1, khối lượng 15 con bò nhóm 2 - định tính: vd1 tăng trọng của bê vd2: khối lượng của bò - định lượng: vd1: X(1,2,3,....,10) vd2: X1(1,2,3,....,12) X2(1,2,3,....,15)

 • Phạm Quang Anh Trả lời

  e nộp bài tập về nhà ạ. - biến độc lập: vd1: tăng trong của 10 cặp bê sinh đôi giống hệt nhau phụ thuộc vào chế độ chăm sóc vd2: khối lượng của 12 con bò được chọn ngẫu nhiên với giống thứ nhất và 15 con giống thư 2 - biến phụ thuộc: vd1: tăng trong của 10 cặp bê vd2: khối lượng 12 con bò nhóm 1,khối lượng 15 con bò nhóm 2 -định tính: vd1 tăng trọng của bê vd2: khối lượng của bò - định lượng: vd1: X(1,2,3,....,10) vd2: X1(1,2,3,....,12) X2(1,2,3,....,15)

 • Nguyễn Nho An Trả lời

  e xin nộp ạ. VD1: - Biến độc lập: Tăng trong của 10 cặp bê sinh đôi giống hệt nhau phụ thuộc vào chế độ chăm sóc. - Biến phụ thuộc: Tăng trong của 10 cặp bê bắt thăm ngẫu nhiên một trong 2 cách chăm sóc. Định lượng: X(1,2,3,…,10). Định tính: Tăng trọng của bê. VD2:- Biến độc lập: Khối lượng của 12 con bò được chọn ngẫu nhiên đối với giống thứ nhất và 15 con đối với giống thứ 2. Biến phụ thuộc: Khối lượng 12 con bò ở giống thứ nhất và 15 con ở giống thứ hai. Định lượng: X1(1,2,3,…,11.12); X2(1,2,3,…,14,15). Định tính: Khối lượng của bò

 • Hán Thị Tuyết Nhung Trả lời

  Em nộp bài tập ạ!!!!!! Biến độc lập:vd1:tăng trọng của 10 cặp bê sinh đôi giống hệt nhau dưới 2 chế độ chăm sóc khác nhau. Vd2:khối lượng của 2 giống bò. Biến phụ thuộc:vd1:tăng trọng của 10 cặp bê bốc thăm ngẫu nhiên 1 trong 2 cách chăm sóc. Vd2:chọn ngẫu nhiên của giống thứ nhất và 15 con bò của giống thứ 2. Định lượng:vd1:tăng trọng của bê. Vd2::khối lượng bò. Định tính:vd1:x(1,2,3,4...10). Vd2:x(1,2,3,4...12) x(1,2,3,4...15)

 • Đỗ Văn Quyền Trả lời

  biến dộc lập: vd1: tăng trong 10 của 10 cặp bê sinh đôi gióng hệt nhau phụ thuộc vào chế độ chăm sóc vd2:khối lượng của 12 con bò được chọn ngẫu nhiên với giống thứ nhất và 15 con giống thứ - biến phụ thuộc : vd1: tăng trọng của bê vd2: khối lượng của bò-định lượng:vd1:X(1,2,3....10) vd2:X1(1,2,3...12) X2(1,2,3...,15)

 • Nguyễn Văn Linh Trả lời

  Em nộp bài tập ạ,biến độc lập:vd1:tăng trọng của 10 cặp bê sinh đôi giống nhệt nhau dưới chế độ chăm sóc khác nhau.vd2:khối lượng của hai giống bò.Biến phụ thuộc:vd1:tăng trọng của 10 cặp bê bốc thăm ngẫu nhiên trong 1 trong 2 cách chăm sóc.vd2:chọn ngẫu nhiên của giống thứ nhất và 15 con bò của giống thứ 2 Định lượng:vd1:tăng trọng của bê vd2:khối lượng bò Định tính:vd1;x(1,2,3,4....10) vd2;x91,2,3,4...12) x(1,2,3,4....15)

 • Hà Văn Linh Trả lời

  em nộp bài a, VD1;-Biến độc lập; Tăng trong của 10 cặp bê sinh đôi giống hệt nhau phụ thuộc vào chế độ chăm sóc. -Biến phụ thuộc; Tăng trọng của 10 cặp bê. -Định lượng; X(1,2,3,...,10). -Định tính; Tăng trọng của bê. VD2:-Biến độc lập:Khối lượng của 12 con bò được chọn ngẫu nhiên đối với giống thứ nhất và 15 con với giống thứ 2. -Biến phụ thuộc: Khối lượng 12 con bò ở giống thứ nhất và 15 con ở giống thứ 2. -Định lượng; X1(1,2,3,,...11,12);X2(1,2,3,...,14,15). -Định tính:khối lượng của bò.

 • Trần Lan Anh Trả lời

  Em nộp BTVN ạ! VD1: - Biến độc lập: Khối lượng của 2 giống bò. - Biến phụ thuộc: khối lượng của 12 con bò được chọn ngẫu nhiên đối với giống thứ nhất và 15 con đối với nhóm thứ 2. - Định lượng: X(1,2,3,....,12) X(1,2,3,....,15) - Định tính: khối lượng (kg) của bò VD2: - Biến độc lập: Tăng trọng của 10 cặp bê sinh đôi giống hệt nhau dưới hai chế độ chăm sóc khác nhau. - Biến phụ thuộc: Tăng trọng của 10 cặp bê bắt thăm ngẫu nhiên một trong hai cách chăm sóc. - Định lượng: X(1,2,3,...,10) - Định tính: Tăng trọng của bê.

 • Nguyễn Văn Độ Trả lời

  Thưa thầy em nộp bài ạ. VD1: khối lượng của 12 con bò được chọn ngẫu nhiên đối với giống 1 và 15 con đối với giống 2 là biến phụ thuộc. Định lượng là khối lượng của bò và số con bò. Định tính là giống bò VD2: tăng trọng của 10 cặp bê dưới chế độ chăm sóc khác nhau là biến độc lập và bê được chăm sóc ngẫu nhiên 1 trong 2 cách là biến phụ thuộc. Định lượng là tăng trọng của bê và số cặp bê. Định tính là chênh lệch giữa 2 kiểu chăm sóc. Thầy xem giúp em với ạ. em cảm ơn.

 • Nguyễn Thị Huyền Trả lời

  E nộp bài ạ.vd1:tăng trọng của 10 cặp bê sinh đôi giống hệt nhau dưới 2 chế độ chăm sóc khác nhau.vd2:khối lượng của 2 giống bò .biến phụ thuộc vd1:tăng trọng của 10 cặp bê được bốc thăm ngẫu nhiên.vd2:chọn ngẫu nhiên 12 con của giống thứ nhất và 15 con của giống thứ 2. định lượng vd1 là tăng trọng của bê.vd2:khối lương của bò. định tính :vd1.(1,2,3,4....10) vd2 (1,2,3,4...12).(1,2,3,4...15)

 • Nguyễn Văn Hiếu Trả lời

  Em nộp bài tập về nhà ạ. Ví dụ 1: - Biến độc lập: Tăng trong của 10 cặp bê sinh đôi giống hệt nhau phụ thuộc vào chế độ chăm sóc. - Biến phụ thuộc: Tăng trong của 10 cặp bê. - Định lượng: X(1,2,3,…,10). - Định tính: Tăng trọng của bê. Ví dụ 2: - Biến độc lập: Khối lượng của 12 con bò được chọn ngẫu nhiên đối với giống thứ nhất và 15 con đối với giống thứ 2. - Biến phụ thuộc: Khối lượng 12 con bò ở giống thứ nhất và 15 con ở giống thứ hai. - Định lượng: X1(1,2,3,…,11.12); X2(1,2,3,…,14,15). - Định tính: Khối lượng của bò

 • Vương Anh Công Trả lời

  Em nộp bài tập ạ! VD1: - Biến độc lập: Khối lượng của 2 giống bò. - Biến phụ thuộc: khối lượng của 12 con bò được chọn ngẫu nhiên đối với giống thứ nhất và 15 con đối với nhóm thứ 2. - Định lượng: X(1,2,3,....,12) X(1,2,3,....,15) - Định tính: khối lượng (kg) của bò VD2: - Biến độc lập: Tăng trọng của 10 cặp bê sinh đôi giống hệt nhau dưới hai chế độ chăm sóc khác nhau. - Biến phụ thuộc: Tăng trọng của 10 cặp bê bắt thăm ngẫu nhiên một trong hai cách chăm sóc. - Định lượng: X(1,2,3,...,10) - Định tính: Tăng trọng của bê.

 • Phạm Xuân Phương Trả lời

  e nộp bài tập - biến độc lập: vd1: tăng trong của 10 cặp bê sinh đôi giống hệt nhau phụ thuộc vào chế độ chăm sóc vd2: khối lượng của 12 con bò được chọn ngẫu nhiên với giống thứ nhất và 15 con giống thư 2 - biến phụ thuộc: vd1: tăng trong của 10 cặp bê vd2: khối lượng 12 con bò nhóm 1,khối lượng 15 con bò nhóm 2 -định tính: vd1 tăng trọng của bê vd2: khối lượng của bò - định lượng: vd1: X(1,2,3,....,10) vd2: X1(1,2,3,....,12) X2(1,2,3,....,15)

 • Ngô Đức Anh Trả lời

  Em nộp bài tập về nhà ạ. Ví dụ 1: - Biến độc lập: Tăng trong của 10 cặp bê sinh đôi giống hệt nhau phụ thuộc vào chế độ chăm sóc. - Biến phụ thuộc: Tăng trong của 10 cặp bê. - Định lượng: X(1,2,3,…,10). - Định tính: Tăng trọng của bê. Ví dụ 2: - Biến độc lập: Khối lượng của 12 con bò được chọn ngẫu nhiên đối với giống thứ nhất và 15 con đối với giống thứ 2. - Biến phụ thuộc: Khối lượng 12 con bò ở giống thứ nhất và 15 con ở giống thứ hai. - Định lượng: X1(1,2,3,…,11.12); X2(1,2,3,…,14,15). - Định tính: Khối lượng của bò

 • Lê Minh Hoàng Trả lời

  Em nộp bài tập ạ VD2: -Biến độc lập : 2 chế độ chăm sóc khác nhau A và B không thay đổi -Biến phụ thuộc: tăng trọng của bê phụ thuộc chế độ chăm sóc -Định lượng : số cặp bê , số liệu tăng trọng ở 2 cách -định tính: cách chăm sóc VD1: -Định lượng: khối lượng của bò,số con bò -Định tính: giống bò

 • Nguyễn Thị Thu Hà Trả lời

  Em nộp bài tập về nhà ạ: ví dụ 1: biến độc lập: tăng trọng của 10 cặp bê sinh đôi giống hệt nhau dưới 2 chế độ chăm sóc khác nhau. biến phụ thuộc: tăng trọng của 10 cặp bê bắt thăm ngẫu nhiên 1 trong 2 cách chăm sóc. định lượng: tăng trọng của bê (kg) định tính: X(1,2,3,...10) ví dụ 2: biến độc lập: khối lượng của 2 giống bò. biến phụ thuộc: khối lượng của 12 con bò được chọn ngẫu nhiên của giống thứ nhất và 15 con bò của giống thứ 2. định lượng: khối lượng của bò (kg). định tính: X(1,2,3,...,12); X(1,2,3,...,15).

 • Hoàng Phạm Thanh Tùng Trả lời

  e nộp bài tập về nhà ạ. - biến độc lập: vd1: tăng trong của 10 cặp bê sinh đôi giống hệt nhau phụ thuộc vào chế độ chăm sóc vd2: khối lượng của 12 con bò được chọn ngẫu nhiên với giống thứ nhất và 15 con giống thư 2 - biến phụ thuộc: vd1: tăng trong của 10 cặp bê vd2: khối lượng 12 con bò nhóm 1,khối lượng 15 con bò nhóm 2 -định tính: vd1 tăng trọng của bê vd2: khối lượng của bò - định lượng: vd1: X(1,2,3,....,10) vd2: X1(1,2,3,....,12) X2(1,2,3,....,15)

 • Ngô Đức Anh Trả lời

  Em xin nộp bài tập về nhà ạ: VD1: - Biến độc lập: Tăng trọng của 10 cặp bê sinh đôi giống hệt nhau phụ thuộc vào chế độ chăm sóc. - Biến phụ thuộc: Tăng trong của 10 cặp bê. - Định lượng: X(1,2,3,4,5…,10). - Định tính: Tăng trọng của bê. Ví dụ 2: - Biến độc lập: Khối lượng của 12 con bò được chọn ngẫu nhiên đối với giống thứ nhất và 15 con đối với giống thứ 2. - Biến phụ thuộc: Khối lượng 12 con bò ở giống thứ nhất và 15 con ở giống thứ hai. - Định lượng: X1(1,2,3,4,5,…,11.12); X2(1,2,3,4,5,…,14,15). - Định tính: Khối lượng của bò.

 • Đỗ Văn Quyền Trả lời

  e nộp bài tập về nhà ạ. - biến độc lập: vd1: tăng trong của 10 cặp bê sinh đôi giống hệt nhau phụ thuộc vào chế độ chăm sóc vd2: khối lượng của 12 con bò được chọn ngẫu nhiên với giống thứ nhất và 15 con giống thư 2 - biến phụ thuộc: vd1: tăng trong của 10 cặp bê vd2: khối lượng 12 con bò nhóm 1,khối lượng 15 con bò nhóm 2 -định tính: vd1 tăng trọng của bê vd2: khối lượng của bò - định lượng: vd1: X(1,2,3,....,10) vd2: X1(1,2,3,....,12) X2(1,2,3,....,15)

 • Nguyễn Đình Tuấn Trả lời

  Bài tập về nhà: Biến độc lập:vd1:tăng trọng của 10 cặp bê sinh đôi giống hệt nhau dưới 2 chế độ chăm sóc khác nhau. Ví dụ 2: khối lượng của 2 giống bò. Biến phụ thuộc: Ví dụ 1: tăng trọng của 10 cặp bê bốc thăm ngẫu nhiên 1 trong 2 cách chăm sóc. Ví dụ 2:chọn ngẫu nhiên của giống thứ nhất và 15 con bò của giống thứ 2. Định lượng: vídụ 1:tăng trọng của bê. Ví dụ 2: khối lượng bò. Định tính:vd1:x(1,2,3,4...10). Vd2:x(1,2,3,4...12) x(1,2,3,4...15).

 • Lê Ngọc Lâm Trả lời

  Biến độc lập: vd1: tăng trong của 10 cặp bê sinh đôi giống hệt nhau phụ thuộc vào chế độ chăm sóc, vd2: khối lượng của 12 con bò được chọn ngẫu nhiên với giống thứ nhất và 15 con giống thư 2; Biến phụ thuộc: vd1: tăng trong của 10 cặp bê, vd2: khối lượng 12 con bò nhóm 1, khối lượng 15 con bò nhóm 2; Định tính: vd1 tăng trọng của bê vd2: khối lượng của bò; Định lượng: vd1: X(1,2,3,....,10), vd2: X1(1,2,3,....,12) X2(1,2,3,....,15)

 • Ngô Thị Loan Trả lời

  E nộp bài tập ạ. n=283/nhóm => 2 nhóm: 283*2=566

 • Hoàng Đình Sơn Trả lời

  Thầy cho em nộp bài tập ạ: N =283

 • Trần Thanh Tùng Trả lời

  E nộp bài tập ạ. n=283/nhóm => 2 nhóm: 283*2=566

 • Nguyễn Văn Cường Trả lời

  E nộp bài tập ạ. n=283/nhóm 2 nhóm: 283*2=566

 • Hoàng Tùng Khương Trả lời

  E nộp bài tập ạ. n=283/nhóm => 2 nhóm: 283*2=566

 • Phạm Thị Lan Anh Trả lời

  E nộp bài tập ạ. n=283/nhóm => 2 nhóm: 283*2=566

 • Nguyễn Thị Hương Trả lời

  E nộp bài tập ạ. n=283/nhóm => 2 nhóm: 283*2=566

 • Bùi Quang Vũ Trả lời

  E nộp bài tập ạ. n=283/nhóm => 2 nhóm: 283*2=566

 • Bùi Thị Nga Trả lời

  Em nộp bài tập ạ: n= 283/ nhóm=> 2 nhóm = 283*2= 56

 • Mông Mạnh Hoàng Trả lời

  ví dụ 1: biến độc lập: tăng trọng của 10 cặp bê sinh đôi giống hệt nhau dưới 2 chế độ chăm sóc khác nhau- Biến phụ thuộc: Tăng trong của 10 cặp bê. - Định lượng: X(1,2,3,…,10). - Định tính: Tăng trọng của bê. VD2:. Biến phụ thuộc: Khối lượng 12 con bò ở giống thứ nhất và 15 con ở giống thứ hai- Biến độc lập: Khối lượng của 12 con bò được chọn ngẫu nhiên đối với giống thứ nhất và 15 con đối với giống thứ 2.. Định lượng: X1(1,2,3,…,11.12); X2(1,2,3,…,14,15). Định tính: Khối lượng của bò

 • Phạm Xuân Phương Trả lời

  e nộp bài ạ: n=283/nhóm ==> 2 nhóm là 283*2=566

 • Nguyễn Văn Hiếu Trả lời

  E nộp bài tập ạ. n=283/nhóm => 2 nhóm: 283*2=566

 • Vương Anh Công Trả lời

  e nộp bài ạ: n=283/nhóm ==> 2 nhóm là 283*2=566

 • Lê Thế Long Trả lời

  E nộp bài tập ạ. n=283/nhóm => 2 nhóm: 283*2=566

 • Kiều Văn Hùng Trả lời

  Thưa thầy e nộp bài ạ: n=283/nhóm ==> 2 nhóm là 283*2=566

 • Nguyễn Hữu Dũng Trả lời

  E nộp bài tập ạ. n=283/nhóm 2 nhóm: 283*2=566

 • Nguyễn Thùy Dương Trả lời

  em nộp bài tập về nhà ạ : . n=283/nhóm có 2 nhóm => n=283 x 2= 566

 • Trần Lan Anh Trả lời

  Em nộp BTVN ạ : n=283/nhóm có 2 nhóm => n=283 x 2= 566.

 • Nguyễn Thị Huyền Trả lời

  em nộp bài ạ : n=283/nhóm có 2 nhóm => n=283 x 2= 566

 • Đào Thị Thùy Linh Trả lời

  E nộp bài ạ n=283/nhom. Có 2 nhóm nên 283×2=566

 • Đỗ Thị Hảo Trả lời

  Em nộp bài tập ạ : n=283/nhóm có 2 nhóm => n=283 x 2= 566.

 • Đỗ Thị Dung Trả lời

  Em nộp bài ạ p=0.975 n=283/nhóm -)283×2=566

 • Nguyễn Thị Châm Trả lời

  E nộp bài ạ n=283/nhom. Có 2 nhóm nên 283×2=566

 • Đỗ Tiến Anh Trả lời

  e nộp bài ạ: n=283/nhóm ==> 2 nhóm là 283*2=566

 • Hoàng Thị Huyền Trả lời

  Em nộp bài tập ạ : n=283/nhóm có 2 nhóm => n=283 x 2= 566.

 • Nguyễn Văn Hiếu Trả lời

  E nộp bài ạ.vd1 biến độc lập:khối lượng 2 giống bò; biến phụ thuộc:khối lượng 12 con bò chọn ngẫu nhiên với giống 1 và 15 con bò đối với giống 2; định lượng:khối lượng của bò(kg); định tính:giống bò.vd2 biến độc lập:tăng trọng 10 cặp bê sinh đôi giống hệt nhau dưới 2 chế độ chăm sóc khác nhau; biến phụ thuộc:tăng trọng của bê trong từng cặp được bắt thăm ngẫu nhiên về 1 trong 2 cách chăm sóc; định lượng:tăng trọng của bê(kg); định tính:2 cách chăm sóc(A và B

 • Thái Hữu Hưng Trả lời

  Ví dụ 1: - Biến độc lập: Tăng trong của 10 cặp bê sinh đôi giống hệt nhau phụ thuộc vào chế độ chăm sóc. - Biến phụ thuộc: Tăng trong của 10 cặp bê. - Định lượng: X(1,2,3,…,10). - Định tính: Tăng trọng của bê. Ví dụ 2: - Biến độc lập: Khối lượng của 12 con bò được chọn ngẫu nhiên đối với giống thứ nhất và 15 con đối với giống thứ 2. - Biến phụ thuộc: Khối lượng 12 con bò ở giống thứ nhất và 15 con ở giống thứ hai. - Định lượng: X1(1,2,3,…,11.12); X2(1,2,3,…,14,15). - Định tính: Khối lượng của bò

 • Lê Phương Dung Trả lời

  Em nộp bài ạ: n=283/nhóm =>2 nhóm là n=283x2= 566

 • Hoàng Thanh Hoa Trả lời

  E nộp bài tập về nhà ạ. Biến độc lập: vd1: VD1: - Biến độc lập: Tăng trong của 10 cặp bê sinh đôi giống hệt nhau phụ thuộc vào chế độ chăm sóc. - Biến phụ thuộc: Tăng trong của 10 cặp bê bắt thăm ngẫu nhiên một trong 2 cách chăm sóc. Định lượng: X(1,2,3,…,10). Định tính: Tăng trọng của bê. VD2:- Biến độc lập: Khối lượng của 12 con bò được chọn ngẫu nhiên đối với giống thứ nhất và 15 con đối với giống thứ 2. Biến phụ thuộc: Khối lượng 12 con bò ở giống thứ nhất và 15 con ở giống thứ hai. Định lượng: X1(1,2,3,…,11.12); X2(1,2,3,…,14,15). Định tính: Khối lượng của bò

 • Chu Thanh Tú Trả lời

  E nộp bài tập ạ. n=283/nhóm => 2 nhóm: 283*2=566

 • Hán Thị Tuyết Nhung Trả lời

  E nộp bài tập ạ. n=283/nhóm => 2 nhóm: 283*2=56

 • ;

Thiết kế thí nghiệm K62CNTYB02