Thực hành Quản lý môi trường

Thực hành Quản lý môi trường

Nội dung khóa học Video Tài liệu
Bài 5 + 6_Đánh Giá Khả Năng Tiếp Nhận Của Sông
Bài 3 + 4_Tính Toán Chỉ Số WQI
Bài 1_Đánh Giá Chất Lượng Nước_Kiểm Kê Nguồn Thải
Bài 2: Sử Dụng QCVN
Đăng nhập Đăng ký
  • Nguyễn Phúc Thắng Trả lời

    em thưa thầy em không tải được tài liệu

  • Triệu Hồng Lụa Trả lời

    Em chào thầy! Em học lớp thực hành quản lý môi trường, nhóm 01 - lớp K61KHMTA. Hiện nay, nhóm 01 chưa có thư mục riêng và chưa tải được tài liệu ạ. Mong thầy sớm cập nhật lại ạ.

  • ;

Thực hành Quản lý môi trường