Vật lý thực phẩm

Vật lý thực phẩm

Nội dung khóa học Video Tài liệu
Các đặc Trưng Vật Lý Của Thực Phẩm
Các đặc Trưng Vật Lý Của Thực Phẩm
Các đặc Trưng Vật Lý Của Thực Phẩm
Truyền Khối ứng Dụng Trong CNTP
Truyền Khối ứng Dụng Trong CNTP
Tính Chất Nhiệt Của Thực Phẩm
Tính Chất Nhiệt Của Thực Phẩm
Tính Chất Quang Học Của Thực Phẩm
Tính Chất Quang Học Của Thực Phẩm
Tính Chất Bề Mặt Của Thực Phẩm
Tính Chất Bề Mặt Của Thực Phẩm
Tính Chất Lưu Biến Của Thực Phẩm
Tính Chất Lưu Biến Của Thực Phẩm
Tính Chất Lưu Biến Của Thực Phẩm
Đăng nhập Đăng ký
 • Trả lời

  Nội dung bài giảng ngắn gọn, dễ hiểu, giờ học rất thú vị ạ.

  PGS.TS Trần Thị Định

  Cảm ơn em :))

 • Chu Văn Quang Trả lời

  môn học rất hay và thú vị , giảng viên truyền tải rất dễ hiểu và nhiệt tình , giờ học đạt hiệu quả cao.

  PGS.TS Trần Thị Định

  Cảm ơn em :))

 • ;

Vật lý thực phẩm